Koča Kope, apartma Kope, prenočišče Kope, koča kope, namestitev Kope, Kope
top of page

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN HIŠNI RED

 

Splošni pogoji so sestavni del pogodbe o najemu, ki jo skleneta najemodajalec in najemnik. Najemnik potrjuje seznanjenost in strinjanje s splošnimi pogoji poslovanja ter hišnim redom s plačilom akontacije na najemodajalčev TRR račun.

 

1. REZERVACIJA OZIROMA PRIJAVA

Najemnik lahko rezervira termin najema po telefonu +386 31 618 562 vsak dan od 8.00 do 19.00 ali po elektronski pošti koca.kope@gmail.com.

S potrditvijo termina preko elektronske pošte skleneta najemodajalec in najemnik pogodbeno razmerje, ki je v smislu teh splošnih pogojev obvezujoče za obe pogodbeni stranki. Najemnik je dolžan najemodajalcu posredovati vse zahtevane podatke in jamčiti za njihovo verodostojnost, za kar je materialno odgovoren. Pogodba je sklenjena, ko najemodajalec pisno potrdi termin bivanja ter prejme na TRR avans v višini 30% od celotnega aranžmaja. Najemnik je dolžan posebej plačati tudi turistično takso.

 

2. PLAČILO

Za potrditev rezervacije termina najema plača najemnik 30% avansa, preostanek pa najmanj 3 dan pred predvidenim prihodom. Turistična taksa se plača skupaj s preostankom plačila najema. V primeru, da najemnik ne plača akontacije rezervacije, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. V primeru, da najemnik ne plača preostalega dela vrednosti aranžmaja, pa veljajo določila teh splošnih pogojev o odpovedi rezervacije.

 

3. ODPOVED REZERVACIJE

Najemnik ima pravico do pisne odpovedi najema ne glede na razlog. V tem primeru ima najemodajalec pravico do povračila nadomestila za škodo. Višina povračila nadomestila za škodo iz naslova odpovedi rezervacije je odvisna od časa, v katerem je najemnik podal odpoved:

• do 30 dni pred začetkom koriščenja : brezplačno;

• od 29 do 15 dni pred začetkom koriščenja: 70% celotne cene najema;

• od 14 do datuma prihoda: 100% celotne cene najema;

 

V primeru, da najemnik predčasno zapusti kočo najemodajalec zadrži 100% celotne cene najema.

 

4. PRIHODI IN ODHODI

Prihod: od 15:00 ure

Odhod: do 10:00 ure

 

Ob prihodu se opravi prijava gostov ob predložitvi osebnih dokumentov (osebna izkaznica, potni list) za vse osebe, ki bodo bivale v Koči Kope. Bivanje v Koči Kope je dovoljeno samo gostom, ki se prijavijo pri najemodajalcu kot gosti.

 

Ključe koče prejmejo gosti v koči ali na drugem dogovorjenem mestu ob predhodnem klicu in dogovoru o času prihoda na številko +386 31 618 562 po 15.00 uri, kakor tudi za vračilo pokličejo isto številko, ter jih vrnejo na dan odhoda do 10.00 ure na dogovorjenem mestu.

 

5. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Najemodajalec bo obdeloval in hranil osebne podatke gostov le za namene izpolnjevanja pogodbenega razmerja in zakonskih obveznosti poročanja o gostih. Pridobljene osebne podatke bo najemodajalec varoval, hranil in jih uporabljal skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in GDPR.

 

 

HIŠNI RED

 

 • v koči lahko biva le toliko oseb kot jih je prijavljenih;

 • v koči je prepovedano kajenje. Kajenje je dovoljeno na terasi, pri čemer se ogorki ugašajo v pepelnik.  Ogorke od cigaret je PREPOVEDANO odmetavati na tla zunaj in v naravo okoli koče;

 • v koči ni dovoljeno hoditi s smučarskimi čevlji;

 • v koči mora biti popoln mir med 22:00 in 07:00 uro zjutraj; prosimo za uvidevnost do ostalih gostov naselja;

 • hišni ljubljenčki načeloma niso dovoljeni (možnost dogovora v primeru manjših hišnih ljubljenčkov, pri čemer se plača dodatno čiščenje v višini 80 EUR);

 • najemodajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za denar, nakit, vrednostne papirje in ostale predmete, ki jih gosti hranijo v koči in/ali avtomobilih. Prav tako ne prevzema nikakršne odgovornosti za avtomobile parkirane na parkirišču, ki je zagotovljeno pod kočo na javnem parkirišču;

 • s predmeti in opremo v koči ravnajte kot dober gospodar;

 • za vsak poškodovan ali odtujen predmet oziroma opremo, se zaračuna odškodnina v vrednosti novega predmeta oziroma opreme; enako velja tudi za poškodbe samega objekta (zamazane stene,…);

 • ogrevanje koče je na centralno ogrevanje, termostat se regulira v dnevnem prostoru;

 • prepovedano ogrevanje s pečmi na trda goriva (lončena peč, …);

 • ob odhodu morajo gostje pomiti posodo, odstraniti odpadke, očistiti hladilnik;

 • v primeru neupoštevanja pravil hišnega reda ima najemodajalec pravico gostu odpovedati nadaljnje bivanje v koči, brez povrnitve stroškov najema.

Veljavnost: od 01.10.2020

bottom of page